Design for Longevity #1: Levetid

Nye forretningsmodeller, der tager højde for genanvendelse, omdannelse og istandsættelse af tøj, betyder længere levetid og mindre ressourcespild.

Pages