Design for Longevity #7: Livscyklus

01. december, 2016
10:00 til 17:00
Amsterdam, NL

For at opnå cirkulær økonomi, hvor ingen ressourcer går tabt, er der behov for forandring i vores måde at tænke design, produktion, salg og genanvendelse på. Desuden kræver det udvikling af helt nye teknologier.

På nuværende tidspunkt eksisterer der forskellige genbrugsteknologier, som gør det muligt at skabe tekstiler af affald, men det er stadig en udfordring, at regenerere kvalitetsmaterialer af brugt tøj. For at imødegå udfordringen, kræver det en kombination af teknologisk innovation og i samråd med både designere og producenter der har viden om genbrug og cirkulær økonmi.

Formålet med denne workshop er at undersøge, hvilken rolle designere spiller i måden, hvorpå vi tænker genanvendelse. Desuden er formålet at undersøge, hvordan vi bedst muligt kommunikerer designernes rolle ud på en involverende og inspirerende måde i forsøg på at gøre modeindustrien mere bæredygtig og ressourceansvarlig.

Eksempler på diskussionsemner: 
  • Materielevidenkskab
  • 'Design for disassembly'
  • Teknologiske fremskridt 
  • Kommunikation
  • Forbrugerinvolvering
  • Nye forretningsmodeller

Oplægsholder:

Afventer bekræftelse

Partnere:

Amsterdam Fashion Institute

Praktisk information:

  • Tema: Livscyklus
  • Hvornår: Uge 28 (præcis dato ikke fastsat)
  • Hvor: Amsterdam, NL (præcis lokaltion ikke fastlagt)
  • Tilmelding: Kun for inviterede – gratis deltagelse

Spørgsmål:

tobias@danishfashioninstitute.dk