Modebranchen skal promovere diversitet

29. Januar 2018

En udvidelse af Modebranchens Etiske Charter opfordrer den danske branche til at promovere og arbejde for større diversitet. Styregruppen bag charteret efterspørger flere typer af rollemodeller og skønhedsidealer.

I 2007 lancerede Danish Fashion Institute i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS den første version af Modebranchens Etiske Charter. Charteret, der startede ud med et hovedfokus på modellers fysiske og mentale sundhed, særligt i forhold spiseforstyrrelser, har gennem årene været igennem en række opdateringer, særligt i 2013, hvor der blev tilføjet nye regler omkring minimumsalder og løn.

Nu tilføjes en ny værdi til Charteret, som skal ses som en opfordring til branchen om at promovere og arbejde for øget diversitet, ikke kun i forhold til størrelse, men også i forhold til alder, etnicitet, handicap, køn, race, religion, seksuelle orientering, socioøkonomisk status m.v.

Uffe Buchard, der sidder med i styregruppen for Modebranchens Etiske Charter, som repræsentant for de danske modemagasiner, siger:

"Vi har igennem de sidste år, oplevet en verden, der i højere og højere grad forlanger diversitet, ikke mindst i modebranchen. Vi har ganske enkelt brug for flere rollemodeller og skønhedsidealer, som vi alle - unge og gamle - kan spejle os i. Heldigvis kan vi mærke, at det er noget, den danske modebranche i højere grad end før har på radaren, og det skal Charteret dels afspejle og dels være med til at sætte endnu mere skub i. For der er stadig lidt vej endnu."

Modebranchen har et stort medansvar
I 2015 gik Modebranchens Etiske Charter ind i en ny fase, da Danish Fashion Institute og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS i samarbejde med Dansk Mode & Textil, WEAR, Copenhagen Fashion Week, landets otte største modelbureauer samt den tidligere forening Danske Modeller gjorde det muligt for den danske modebranche aktivt at tilslutte sig og skrive under på Charteret. I dag har over 350 aktører i den danske modebranche underskrevet Charteret, og med den nye tilføjelse i forhold til diversitet, vil underskriverne blive underrettet om, at de nu også er pålagt et medansvar for at promovere et mere mangfoldigt skønhedsideal.

"Vi skal ikke mange år tilbage, hvor nærmest samtlige af vores danske modeller, var høje, slanke, hvide piger og drenge. Fordi det var dét, branchen efterspurgte. Heldigvis har det ændret sig, og vi har i dag flere modeller af anden etnisk oprindelse end dansk samt flere ældre og større modeller 'på hylderne' end nogensinde. Jeg har dog stadig svært ved at vurdere, om det blot er en tendens, eller en udvikling, der er kommet for at blive. Jeg håber på sidstnævnte," udtaler Jacqueline Friis-Mikkelsen, adm. direktør i Unique Models og repræsentant for modelbureauerne i styregruppen for Modebranchens Etiske Charter.

Om Modebranchens Etiske Charter
Danish Fashion Institute udviklede i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS i 2007 Modebranchens Etiske Charter. Formålet var at sikre danske modeller bedre vilkår og være med til at skabe lødig information om spiseforstyrrelser og om de idealer, som modebranchen er med til at skabe. Til at starte med var charteret ment som en opfordring til branchen, men i 2013 blev det - i kølvandet på flere sager - udvidet til også at omfatte konkrete regler i forhold til alder, sund kost og løn. I 2015 gik charteret ind i en ny fase, da Danish Fashion Institute og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS i samarbejde med Dansk Mode & Textil, WEAR, Copenhagen Fashion Week, landets otte største modelbureauer samt den tidligere forening Danske Modeller gjorde det muligt for den danske modebranche aktivt at tilslutte sig og skrive under på charteret, og der blev ved samme lejlighed nedsat en styregruppe, som fortsætter det arbejde, vi påbegyndte for over 10 år siden. I 2017 lancerede styregruppen for Modebranchens Etiske Charter verdens første sundhedstjek for modeller og i 2018 er en ny værdi tilføjet til Charteret: "Vi ønsker at promovere og arbejde for større diversitet i modebranchen inden for alder, etnicitet, handicap, køn, race, religion, seksuelle orientering, socioøkonomisk status, størrelse m.m."

For yderligere information se www.modebranchensetiskecharter.dk

Kontakt
Kommunikationsdirektør Cecilie Thorsmark
cecilie@danishfashioninstitute.dk
+45 26252001