Job i DAFI

Faste stillinger
Vi har pt. én ledig stilling - se nedenfor.

Praktikantstillinger
Vi har praktikstillinger i Danish Fashion Institutes forskellige afdelinger. Vi søger pt. praktikanter i afdelinger.

Praktikperioderne er på fire til seks måneder, der ca. ligger fra 1. august til 15. januar og fra 1. januar til 30. juni. Vi søger praktikanter, der er under uddannelse og ser gerne, at de kan meritoverføre praktikken til igangværende uddannelse, dvs. at skole/universitet kan godkende praktikforløbet.