Fashion Forum RSS Feed

Subscribe to Fashion Forum RSS Feed feed
Updated: 25 min 37 sec ago

”Hvis tøj ikke bliver brugt, er det unødvendigt spild”

17. October 2017

På baggrund af gårsdagens Operation X-program, hvor der blev stillet skarpt på H&M og Bestsellers brug af tøjafbrænding, har der været øget fokus på modebranchens stadigt lange vej til et cirkulært system.

I programmet beskyldes de to virksomheder for at brænde helt nyt tøj af, hvilket er en sag der bliver fremstillet mere sort og hvid, end den egentlig er, mener bæredygtigheds- og tekstilekspert samt stifter af Closed Loop, Suzi Christoffersen. Ifølge hende, stiller Operation X H&M og Bestseller i et lidt snævert lys, der ikke nødvendigvis afspejler den fulde problematik. Men som fortaler for overgangen til en mere bæredygtig tøjindustri, synes Suzi Christoffersen også, at sagen vidner om, at der stadig er et stykke vej, før det nødvendige og omtalte behov for et lukket kredsløb, bliver en realitet.

”Det at producere tøj kræver i sig selv enorme ressourcer, så hvis det ikke bliver brugt, er det et unødvendigt spild på alle tænkelige måder,” siger Suzi Christoffersen, som dog også mener, at der kan forekomme nogle situationer, hvor afbrænding er den eneste og mest sikkerhedsmæssigt forsvarlige procedure.

”Alle tøjvirksomheder, uanset hvor lille eller stort et brand man er, har overskydende varer og varer med fejl. Det kan destrueres eller udbedres, alt efter hvad den enkelte vare fejler. Hvis det drejer sig om et stykke tøj, der er blevet muggent i transport, kan det ofte vaskes og gøres salgbart igen. Men hvis der er alvorlige sundhedsskadelige kemikalier i varen, skal det selvfølgelig destrueres, det siger sig selv,” forklarer hun og påpeger, at der med stor sandsynlighed er tale om mindre mængder, der er så skadelige, at de bliver nødt til at blive sendt til forbrændingsanlæggene.

Uudnyttede ressourcer
I Operation X forlyder det, at H&M har sendt et parti jeans til afbrænding, fordi der var målt forhøjet blyværdi eller fordi der var gået mug i varen. Men i TV2s egen test af to par jeans fra sendingen, kan de ikke spore denne sundhedsrisiko. Ifølge Suzi Christoffersen betyder det dog ikke nødvendigvis, at H&M ikke har taget beslutningen om at brænde tøjet af på baggrund af en reel frygt for deres kunders sundhed.

”Nogle gange kører man efter forsigtighedsprincippet. Hvis en vis procentdel af varerne er sundhedsskadelige, så vælger man at brænde det hele, da man vurderer, det er for farligt at sende tøjet videre i systemet,” siger hun og tilføjer, at beslutningen også kan være styret af et økonomisk incitament. I nogle tilfælde kan det ikke svare sig økonomisk at vaske og reparere produkter:

”Hvis varen er for billig, kan det måske ikke betale sig at udbedre skaden, fremfor blot at skabe noget nyt, og hvis det er tilfældet, så er der reelt tale om et problem. Man burde stadig se det som en ressource, der kan få nytte et andet sted” fortæller Suzi Christoffersen.

Ifølge hende er det dog vigtigt at sætte problematikken i perspektiv og have for øje, at etableringen af et cirkulært system slet ikke er så nemt, som det lyder. Meget tøj er nemlig lavet af blandingsfibre, som er meget svære at genanvende til nye tekstiler. Det kan godt bruges til lavkvalitetsprodukter, men teknologien er stadig på et stadie, hvor det ikke er muligt at skille alle fibre fra hinanden og skabe nye varer af det.

Af denne grund mener hun, at der er to forskellige løsninger på problemet. På den ene side bør virksomheder i højere grad vælge rene tekstiler, det vil sige uden for mange blandingsfibre, så mere tøj kan genanvendes. På den anden side er et større og langt mere omfattende løsningsforslag, nemlig at virksomhederne skal etablere en form for retursystem, ligesom H&M allerede har, så man sikrer, at alt tøj bliver sendt til genanvendelse – det kan både være til velgørenhed og til et tekstilretursystem.

”Man kunne med fordel skabe et nationalt retursystem, hvor vi, ligesom vi sorterer glas, pap, plastik, batterier og pant, vænner os til at sortere tekstiler. På den måde kan man få forbrugerne med på vognen, ligesom virksomhederne også kunne tappe ind i et allerede eksisterende program i stedet for at skulle opfinde deres eget hver især,” fortæller Suzi Christoffersen.

Men selvom hun udviser forståelse, mener hun ikke, at den manglende teknologi og omfattende systemændring er en undskyldning for ikke at genanvende overskydende produkter.

”Branchen har været for langsomme til at få hånd om det her problem. Jeg tror simpelthen, man har valgt at brænde tøjet, fordi det har været den mest simple måde at komme af med det på igen,” afslutter hun.

Indlægget ”Hvis tøj ikke bliver brugt, er det unødvendigt spild” blev vist første gang den Fashion Forum.

H&M og Bestseller taler ud

17. October 2017

Morten Spiegelhauer er kendt for at tage fløjlshandskerne af, når han i TV2-programmet Operation X sætter fokus på mere eller mindre uhensigtsmæssige forhold i det danske organisations- og erhvervsliv. I aftes løb endnu en udgave af det efterhånden berygtede program over skærmen, men denne gang var det modebranchen, der var i fedtefadet. Nærmere bestemt var fast fashion-brandsene H&M og Bestseller i søgelyset i programmet, som havde fået titlen, ’Den Brændende Sandhed’, og som satte fokus på de to virksomheders destruktion af tøj på forbrændingsanlæg.

Programmet udspringer af et anonymt tip, der har fået Morten Spiegelhauer til at stille spørgsmålstegn ved, om virksomhederne kan tillade sig at brande sig med miljøansvarlighed, samtidig med at de destruerer nye og ubrugte varer. Ifølge TV2, har begge brands nemlig systematisk benyttet afbrænding af tøj. Mere præcist mener Operation X at kunne bevise, at H&M fra 2013 og frem til i dag i gennemsnit har fået brændt 12 tons tøj om året, samt at Bestseller alene i 2016 sendte lige godt 50 tons tøj til forbrændingsanlægget Energnist i Kolding – oplysninger, som Morten Spiegelhauer og hans team har indsamlet med hjælp fra tidligere og nuværende medarbejdere på anlæggene, samt via overvågningsbilleder og aktindsigter.

Fashion Forum spørger nedenfor Bestseller og H&M, hvordan de forholder sig til den omdiskuterede sag og herunder ikke mindst, hvordan de har tænkt sig at løse problemet fremadrettet.

Allerede i programmet fremlægges H&Ms egen begrundelse for, at de sender nye varer til afbrænding – på grund af forhøjet kemiværdi. Men hvorfor er det tøj, som ifølge undersøgelsen har forhøjet blyværdi, overhovedet sendt afsted fra leverandørerne? Og hvorfor sender Bestseller ikke de mugskadede varer til rens, i stedet for at destruere helt nyt tøj?

Jesper Stubkier, kommunikationschef hos Bestseller.

Hvad er årsagen til, at Bestseller brænder nyt tøj af?

Der er tale om skadet tøj, som vi hverken kan sælge, donere, genbruge eller genanvende til andre varer, og som vi derfor er nødt til at destruere. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er i vores interesse at minimere spildet. Jo mindre der skal destrueres, jo bedre er det også for os. Derfor har vi i en længere periode kigget på, hvorfor der nogle gange opstår fugt og mug i transporten, samt hvad vi kan gøre ved det. Det er især tøj fra Bangladesh, og derfor har vi været i dialog med vores leverandører og shippingleverandører derfra, i håb om at udarbejde en måde, så mere af fugten opsuges og så tøjet ikke pakkes ned for fugtigt. 2016 var ikke et så godt år, men i den første halvdel af 2017 er vi nede på at have brændt fem tons tøj af.

Er det ikke muligt at udbedre skaden på tøjet, så det ikke skal sendes til forbrændingsanlægget?

Vi har fået det undersøgt, og er kommet frem til, at de ressourcer, man skulle bruge på at rense tøjet, altså vandforbrug, kemikalier og så videre, ikke modsvarer det spild, som det er at destruere de skadede produkter. Derudover kan man stadigvæk ikke garantere, at tøjet er 100 procent sikkert, så efter forsigtighedsprincippet ønsker vi ikke at risikere noget på vores kunders og medarbejderes vegne.

I henhold til jeres ønske om øget transparens – hvorfor er denne problematik ikke blevet kommunikeret, såfremt det er almindelig procedure i koncernen?

Det er et spild i leverandørkæden, som vi selvfølgelig har været opmærksomme på at løse, men da det ikke relaterer sig direkte til forbrugerne, er det ikke noget, vi har haft fokus på at kommunikere, da det er så lille en del af produktionen, svarende til 0,1 promille af vores samlede sortiment. Det er ikke noget, som vi aktivt har sat fokus på, men det er heller ikke noget, som vi har forsøgt at skjule. Vi har i højere grad fokuseret på problematikken omkring, hvad der sker efter forbrugerne er færdige med tøjet, da det i vores optik er et problem på en meget større skala. Derfor har vi brugt mere energi på at undersøge, hvordan vi får etableret et system til genanvendelse af brugt tøj, for eksempel ved at deltage i Smid Tøjet-kampagner.

Marlene Hyre-Dybbro, Communications Manager for H&M Danmark.

Hvorfor er de varer, der indeholder sundhedsskadelige kemikalier, ikke blevet opdaget allerede hos producenten, inden de bliver sendt afsted til H&M?

Vi har faste rutiner for og et stort fokus på udfordringen med skadelige kemikalier i vores varer. Vi foretager løbende stikprøvekontroller af varerne på forskellige trin i værdikæden og tilbagekalder alle varer, der ikke lever op til vores kvalitetskrav, så snart vi opdager en potentiel sundhedsrisiko. Det betyder, at varerne i nogle tilfælde allerede er blevet sendt fra producenten, når vi modtager testresultaterne. På den måde er vi i stand til at fange sundhedsskadelige varer, inden de kommer i hænderne på vores kunder, hvilket var tilfældet for de omtalte jeans med et forhøjet niveau af bly. Desuden er der ikke altid tale om varer med farlig kemi, men derimod varer, der er blevet mugskadet under transporten til vores danske lager eller mens varerne befinder sig på vores lager.

Hvad gør H&M for at udbedre problemet? Kommer koncernen til at ændre på sine procedurer fremadrettet?

Vi har strenge retningslinjer, når det kommer til at opdage og minimere skadelige kemikalier. Vi evaluerer og forbedrer løbende disse retningslinjer i konstant dialog med vores leverandører. Træning og uddannelse inden for ansvarligt brug af kemikalier er en del af vores Sustainability Commitment, som alle vores samarbejdspartnere underskriver. Vi har desuden sat et mål om at opnå nuludledning af skadelige kemikalier i vores produktion senest i 2020. Derudover arbejder vi løbende på at mindske mængden af varer, der skades under transport eller under opbevaring, men det er af naturlige årsager svært at undgå helt. 

Indlægget H&M og Bestseller taler ud blev vist første gang den Fashion Forum.

CIFF præsenterer kunstprojekt i L.A.

17. October 2017

CIFF fortsætter sin strategi omkring at række ud til andre kreative industrier i tiden imellem messesæsonerne. I sidste uge afholdt CIFF den anden udgave af deres Northwind-projekt, denne gang på Chateau Marmont i L.A., hvor kurator Neville Wakefield blev hædret for sit arbejde.

Northwind er etableret af CIFFs Code Art Fair og lancerede sidste år, hvor en skiftende udstilling med den skandinaviske mand i centrum, debuterede i Harvey Nichols i en periode over syv uger. Dette arbejde på tværs af industrier, der på mange områder overlapper hinanden, er et vigtigt indsatområde for CIFF, fortæller CEO og kreativ direktør, Kristian W. Andersen:

”Mode, kunst og design har muligvis forskellige ordforråd, men de taler alle samme sprog. Forbindelsen mellem moderne kunst og mode er åbenlys, så vi bruger vores kunstplatform Code Art Fair og vores modemesse CIFF til at udforske mødet og skubbe til grænserne imellem de to,” siger han.

Modsat sidste års udstilling i Harvey Nichols, der havde til formål at bringe brands i direkte kontakt med forbrugeren, så var dette års Northwind-projekt en endags-forestilling og kun henvendt til særligt indbudte gæster. Men eventet ligger stadig i tråd med den overordnede strategi omkring hele tiden tage CIFFs kunder med ud i verden.

”Vores forretning er drevet af kreativitet. Ved at bringe CIFF og Code Art Fair til L.A. udvider vi vores netværk og skaber nye muligheder for vores kunder,” siger Kristian W. Andersen.

Indlægget CIFF præsenterer kunstprojekt i L.A. blev vist første gang den Fashion Forum.

Nyt urbrand bygger videre på japansk succes

16. October 2017

Siden Janus Aarup lancerede sit eget urmærke, VEJRHØJ, tilbage i 2014, er det gået stærkt. VEJRHØJ sælges i dag i 60 udvalgte butikker fordelt over Europa, Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Derudover har brandet netop vundet prisen ’Brand New Nordic 2017’ for bedste nye urmærke i Danmark – men Janus Aarup har ambitioner om at sætte yderligere gang i væksten, og vejen dertil er gennem den efterhånden populære finansieringsmetode crowdfunding.

VEJRHØJ greb fra dag ét sit salgsarbejde an med crowdfunding-strategien. Her brugte de Kickstarter, hvorigennem de indsamlede over 650.000 kroner fra 429 såkaldte ’backere’. I foråret kastede de sig ud i endnu en crowdfunding-kampagne, med ønsket om at få indpas på det japanske marked, via platformen Makuake. Satsningen gik over al forventning, og VEJRHØJ kunne tage imod forudbestillinger fra interesserede japanske kunder for omkring 600.000 kroner.

”Helt lavpraktisk giver crowdfunding os økonomisk mulighed for at sætte gang i produktionen af endnu en kollektion af ure. Men derudover er metoden også en rigtig god måde at komme udover de danske grænser på, da Kickstarter har mange internationale brugere fra både Singapore, Europa, Canada og USA. På den her måde kan vi teste hvilke modeller, der er størst efterspørgsel på i hvilke lande, før vi for alvor sætter gang i produktionen. Så slipper vi for at ligge inde med et stort varelager, der ikke kan sælges,” fortæller grundlægger Janus Aarup om baggrunden for brandets både første og fortsatte brug af crowdfunding.

Uafhængig af eksterne investorer
Ifølge ham er der mange fordele ved finansieringsmetoden, men det er dog især muligheden for at lade virksomheden vækste uden at behøve at lukke udefrakommende investorer ind, der gør strategien så attraktiv.

”Gennem crowdfunding kan vi få råd til at udvide sortimentet uden at skulle tage et større banklån eller afgive dele af virksomheden til eksterne investorer. På den måde vokser vi organisk, fordi vi bruger et overskud til at reinvestere i mere vækst. Det går måske lidt langsommere, end hvis vi havde fået investeringer udefra til at finansiere vores forretning, men jo tidligere man åbner op for investorer, jo større andel af ens virksomhed skal man afgive. Vi kan ikke udelukke, at vi på et tidspunkt vil kaste os ud i det, hvis vi finder et godt match, men det ligger et stykke ude i fremtiden,” siger Janus Aarup.

Foruden at øge udenlandsk salg og være økonomisk uafhængige, har metoden også vist sig at give brandet mulighed for at interagere med sine kunder.

”Mange sender private beskeder til os via Kickstarter og spørger efter små ændringer eller input til design, som vi måske kan implementere i fremtidige kollektioner. Det kendskab havde vi ikke haft, var det ikke for crowdfunding,” siger Janus Aarup, der på nuværende tidspunkt har indsamlet næsten 330.000 kroner fra 250 forskellige ’backere’, selvom der stadig er 18 dage tilbage af deres nye Kickstarter-kampagne.

”Målet med den nye kampagne er selvfølgelig at få en stor produktionen af ure sat i gang, men vi håber også, at vi ligesom de to andre gange kan få skabt kontakt til både distributører og nye forhandlere, hvis det går godt og efterspørgslen er høj. Vi har erfaret, at kampagnen går stærkt i starten, langsommere i midten og hurtigere igen til sidst. Men vi skal arbejde hårdt for det, det sker ikke af sig selv,” fortæller VEJRHØJ-stifteren, der dog ikke vil sætte et konkret tal på, hvornår de rammer succeskriteriet.

”Lige nu er målet først og fremmest at slå vores sidste Kickstarter-kampagne og så tager vi den derfra,” afslutter han.

Indlægget Nyt urbrand bygger videre på japansk succes blev vist første gang den Fashion Forum.

Gratis seminar om modebranchens fremtid

16. October 2017

Den 31. oktober og 14. november sætter Traede i samarbejde med flere software-leverandører fokus på, hvordan man i modebranchen strategisk kan forberede sig til fremtiden.  De to seminarer afholdes hos henholdsvis Dansk Mode & Textil i Herning og på Børsen i København.

Dagen vil byde på to forskellige oplæg af Inge Kindberg og Maria Sennels. Inge Kindberg har arbejdet 11 år i modebranchen i forskellige direktørstillinger i blandt andet Bestseller, IC Companys og Noa Noa. Hun har stået i spidsen for opstart og vækst samt revitalisering og turnarounds i flere forskellige danske virksomheder. I dag arbejder hun som selvstændig samt bestyrelsesmedlem og har fusioneret sin faglige værktøjskasse med sin passion for at hjælpe virksomheder med at udleve deres fulde vækstpotentiale.

Inge Kindberg vil opfordre deltagere til at stille spørgsmålstegn ved, hvad der gør deres brand helt særligt, hvorfor det er berettiget til at overleve samt hvilken værdi det bringer til forbrugerne.

Dagens anden foredragsholder, Maria Sennels, har mange titler på CV’et. Hun er uddannet Cand. Merc. og Executive MBA fra CBS og ejer i dag kommunikationsbureauet BySennels. Derudover vejleder og underviser hun på Executive MBA (CBS), er bestyrelsesmedlem og medlem af flere advisory boards. Hun har mere end 20 års erfaring med at rådgivning af større internationale virksomheder.

Under sit foredrag vil Maria Sennels stille skarpt på nye markedsbetingelser, ændrede forbrugerbehov, ny teknologi, nye aktører i branchen og behovet for udvikling af nye kompetencer.

Derudover vil seminaret byde på speed dating, hvor Delogue, Traede, Agidon og GoFact vil præsentere og introducere forskellige it-løsninger, der kan blive aktuelle for blandt andre modevirksomheder i fremtiden.

Du kan læse mere om programmet og oplægsholderne her. Det er gratis at deltage.

Indlægget Gratis seminar om modebranchens fremtid blev vist første gang den Fashion Forum.

Kokoon: “Vi vil gerne give vores kunder en særlig oplevelse”

13. October 2017

Da Kokoon i går åbnede dørene til deres nye butik på Gl. Kongevej 86 C, var det med en noget længere udsigt, end når de tidligere har prøvet kræfter med en midlertidig forretning. Kokoons nye fysiske rum på Frederiksberg falder nemlig ikke under pop-up kategorien, men markerer derimod brandets næste skridt i strategien om at drage nytte af den tættere kontakt til kunderne.

“Det er et led i en længerevarende proces, som Kokoon har været igennem de seneste år. Vi er blevet flere og har i et stykke tid kigget efter et sted, hvor vi kunne have både kontor og butik,” fortæller designer Nanna Søbirk, der i 2009 grundlagde Kokoon.

Udvidelsen med en fysisk butik skal ikke flytte opmnærksomheden fra hverken wholesale eller webshop. Tanken er nærmere, at de forskellige salgsplatforme skal supplere hinanden, hvilket brandet allerede ved, de kan.

“Vi sætter stor pris på vores forhandlere, og vores tøj fungerer rigtig godt i mikset med andre brands, men det er også sjovt og tilfredsstillende selv at kunne vise visionen med Kokoons univers – ligesom vi kan udstille kollektionerne i deres fulde sortiment,” siger Nanna Søbirk videre.

Hjemlig atmosfære og rum til samarbejder
For Kokoon er ambitionen, at den nye forretning, skal kunne mere end det traditionelle butiksformat. Derfor vil der blive serveret både te og hjemmebagte småkager til de besøgende i butikken, ligesom de også har en lille bogreol med yndlingsbøger, som kunderne er velkomne til at låne med hjem og returnere, når de er læst.

“Vi håber, at det bliver et levende sted, hvor der også kan foregå andre aktiviteter, og vi fra tid til anden kan fremvise samarbejder med andre designere eller kunstnere. Vi vil gerne tættere på vores kunder, give dem en særlig oplevelse og gøre det til et sted med en rar og hjemlig atmosfære. Fra butikken er der kig ind til vores kontor og showroom, og på den måde får kunderne et indblik i vores dagligdag,” siger Managing Director, Sara Sievers, og fortæller, at ønsket er, at butikken skal være i tråd med Kokoons designtilgang og overordnede filosofi om, at der skal være tid til fordybelse og mindre tendensrytteri.

”Vi tror, at Gl. Kongevej passer godt til vores målgruppe, og så er det en gade, der virkelig har fået et boost de seneste år. Der er et stærkt lokal- og handelsmiljø, hvilket betyder rigtig meget for os, men vi oplever også, at det efterhånden er en destination, hvor folk tager til, fordi her er meget at komme efter,” siger Sara Sievers videre.

Udover at forhandle egne varer i den nye butik, har Kokoon også indgået samarbejde med Katrine Agger, der står bag det danske brand AF Agger.

”Vi synes det giver rigtig god mening, at alliere sig med nogen, som kan tilbyde noget andet, end vi kan. Katrine Agger er rundet af den samme skandinaviske designtradition som os og laver eksempelvis virkelig lækkert overtøj og strik, der supplerer vores lette silkedesigns rigtig fint. Vi føler kun, vi bliver styrket af at stå sammen med andre, vi deler værdier med,” afslutter Sara Sievers og siger, at Kokoon også overvejer at gøre andre eksterne brands til en del af butikskonceptet – men præcis hvilke det bliver, må tiden vise.

Indlægget Kokoon: “Vi vil gerne give vores kunder en særlig oplevelse” blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

13. October 2017

Samarbejde
I dag er Le Fix på gaden med deres seneste samarbejde – denne gang med italienske ellesse. Til forskel fra for eksempel deres samarbejde med Starwars, har Le Fix og ellesse en del tilfælles, blandt andet deres forkærlighed for sportstøj og -referencer. Det populære pingvin-logo fra 60’erne er til at finde på kollektionen, der både tæller tracksuits og T-shirts.

Genbrugsmarked
Det er ikke kun i garderoben, at der for tiden er brug for et sæsonskifte. Veras Market rykker fra på søndag indendørs, når Bispeengbuen bliver skiftet ud med WestMarket på Vesterbro i København, hvor over 50 standholdere sælger ud af deres tøj, tasker, sko og accessories. De nye lokaler vil fremover huse markedet hver anden søndag indtil april.

Tørvejrsshopping
Det er ikke kun gæster til genbrugsmarkeder, der kan have glæde af at shoppe i tørvejr. Et storcenter på 59.000 kvadratmeter ved navn Kronen er netop åbnet i Vanløse, og for nylig er det blevet offentliggjort, at også et indkøbscenter mellem Kokkedal og Hørsholm er på tegnbrættet. Det er altså for tidligt at erklære stormagasinet for dødt.

Kulturnat
I BARBARA I GONGINIs butik på Møntergade København vil der fredag aften i anledning af Kulturnatten være mulighed for at se filmen ’Module Modular”, hvor designeren i en visuel fortælling viser showpieces, som hun har skabt af restmaterialer og ødelagte bøjler – alt sammen i tråd med design-DNA’et, der lægger vægt på cirkularitet og genbrug.

Sneakers
NikeLab og Ricardo Tisci er ikke nye legekammerater. De har tidligere udgivet sneakers i et samarbejde, og nu gør de det igen. Givenchy-designeren vil med det nyeste samarbejde vise, at luksusvarer og sportsudstyr kan gå hånd i hånd, og det kommer blandt til udtryk i opgraderingen af den ikoniske Nike-sko, Air Force 1.

Navneskifte
Numerologi er ikke kun forbeholdt privatpersoner. Coach Inc. har valgt at ændre navn til Tapestry. Men der er dog en logisk forklaring. Coach Inc. har tidligere opkøbt de to brands, Kade Spade og Stuart Weitzman, og ejer samtidig taske- og accessory-brandet, Coach. Derfor var der brug for et overordnet corporate brand-navn for de tre brands, som fra næste måned går under navnet Tapestry.

Stormvejr
Film- og modebranchen har tætte bånd, og en skandale, der har filmproduceren, Harvey Weinstein, som skurk, har bredt sig til også at involvere modeller og designere. Beskyldninger om overgreb har startet en lavine af udtalelser fra især skuespillere, og både folk der holder med Harvey Weinstein og er imod ham, har blandet sig i debatten – heriblandt Donna Karan. Hendes udtalelser i et interview på den røde løber har fået folk til tasterne af ren og skær forargelse og utilfredshed. Designeren har efterfølgende måtte undskylde og trække sine ord tilbage, der hentydede til, at kvinder selv kan være skyld i et overgreb.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Gucci dropper pels: ”Det er ikke moderne”

12. October 2017

De populære pels-loafers fra Gucci har potentiale til at blive et samleobjekt, for fremover vil de ikke blive produceret med ægte pels. Kering-brandet har nemlig besluttet, som led i en ny bæredygtighedsplan, at de dropper al brug af pels. Faux-fur, uld og alternative materialer vil erstatte blandt andet mink-, ræve- og kaninpels på alt fra frakker til sko.

”Synes du, at det er moderne at bruge pels i dag? Det synes jeg ikke, og det er grunden til, at vi har besluttet ikke at anvende pels fremover. Det er en smule outdated,” siger CEO for Gucci, Marco Bizzarri, til Business of Fashion.

Beslutningen træder i kraft fra spring-summer 2018-kollektionen, der blev vist under den seneste modeuge i Milano. Her bar modellerne blandt andet pelsfrakker, og på Guccis hjemmeside, er flere pelsprodukter til salg. Men de vil blive bortauktioneret til fordel for dyrerettighedsorganisationer. Og så er det ellers slut med det bløde, naturlige materialer.

Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Armarni anvender ikke pels i sine kollektioner – og har ikke gjort de i mere end 10 år – og det samme gælder Stella McCartney. På forhandlersiden har blandt andre Net-a-porter og Selfridges taget stilling til ikke at sælge pelsprodukter.

Selvom samtlige fashionistas har udtrådt et par loafers over de seneste sæsoner, er pelsprodukter kun omkring 10 millioner euro værd årligt for Gucci, svarende til 76 millioner kroner, og beslutningen har derved en mindre økonomisk indflydelse på forretningen, da det årlige salg ligger på næsten 30 milliarder kroner.

Til gengæld forventer Gucci, at deres beslutning vil være indbringende på grund af den yngre målgruppes præferencer – Millennials står for mere end halvdelen af køberne, og fordi de i højere grad end ældre generationer er mere etisk bevidste, er et pelsforbud et strategisk træk for at fastholde en stor del af kunderne.

”Gucci er så synlig og kendt – og dét skal vi bruge på en positiv måde.” Sådan lyder ordene fra Marco Bizzarri ifølge Vogue, og han håber, at andre modebrands vil følge trop.

Indlægget Gucci dropper pels: ”Det er ikke moderne” blev vist første gang den Fashion Forum.

ARKK Copenhagen stormer frem

12. October 2017

De to barndomsvenner, Thomas Refdahl og Kasper Høj Rasmussen, der sammen står bag det danske sneakersbrand ARKK Copenhagen, har efter blot to år formået at skabe ringe i vandet. Virksomheden har netop offentliggjort sin nyeste årsrapport for 2016/17, der viser solid vækst på hele linjen.

ARKK Copenhagen har femdoblet sin bundlinje, fra 1,3 millioner kroner før skat i regnskabsåret 2015/16 til 6,5 millioner kroner i 2016/17.

Foruden at øge omsætningen, har ARKK Copenhagen også udvidet deres salgsnetværk til omkring 10 nye lande, hvilket betyder, at virksomheden nu har partnere i 37 lande. Men målet er at komme endnu bredere ud indenfor den nærmeste fremtid. Først på dagsordenen er det amerikanske marked, som brandet vil prøve kræfter med allerede i slutningen af året, dernæst Kina i starten af 2018. Derudover er lande som Rusland, New Zealand, Australien, Sydkorea og Canada også i søgelyset.

“Vi er i ledelsen tilfredse med årets resultat, der er skabt på baggrund af en kombination af et stærkt globalt salgsnetværk, solid markedsføring, gode produkter og dét faktum, at vi har bygget en moderne virksomhed. Alle systemer, procedurer og arbejdsgange er valgt og implementeret med fokus på skalerbarhed og effektivitet,” fortæller medstifter og administrerende direktør, Thomas Refdahl, i en pressemeddelelse.

Fokus på produktet
Også ARKK Copenhagens sortiment er i vækst. På blot ét år har brandet introduceret fem nye modeller, én ny ydersål samt nye materialer til skoenes overdele. I 2018 er målet at lancere omkring ti nye modeller, tre nye ydersåler samt at skabe internationale partnerskaber med anerkendte materialeleverandører, der kan øge produktkvaliteten.

“Det er dejligt at kunne fejre en succes med et godt resultat, men lige nu er vi også i en meget investeringstung fase og skal bruge mange penge for at nå de mål vi har foran os. Vi bliver flere og flere medarbejdere, vi investerer rigtig mange penge i marketing og PR for at bygge det internationale brand, vi vil være, og vi bruger utroligt mange penge på vores produktudvikling. Vores totale produktportefølje vil blive mere end fordoblet fra, hvad forbrugeren kender os for som brand nu, til hvad ARKK kommer til at være som brand i andet halvår af 2018,” siger Thomas Refdal.

Indlægget ARKK Copenhagen stormer frem blev vist første gang den Fashion Forum.

”Man kan ikke skabe fremdrift ved at fokusere på fortidens fordele”

12. October 2017

Temaet for topmødet var ”En værdikæde skræddersyet til fremtiden”, og dagen bød på en lang række talere fra ind- og udland, som satte fokus på nogle af de vigtigste forhold, overvejelser, udfordringer og optimeringer, når det kommer til at fremtidssikre mode-, tekstil- og livsstilsbranchens virksomheder.

Dagens første taler var Michael Haswell, Director of Global Business Development indenfor Retail & Shopping hos Google, som satte fokus på den digitale shoppingoplevelse, der ifølge ham stadig medfører store udfordringer for modevirksomheder. Igennem deres globale søgemaskine ved Google, at kunder i dag shopper hele tiden og de bevæger sig konstant frem og tilbage imellem inspiration og køb, men alligevel har mange onlineforhandlere endnu ikke formået at skabe en reel shoppingoplevelse, der mimer følelsen af en fysisk butik og som går udover muligheden for blot at købe et produkt. Michael Haswell mener ikke, at det er nok at vise et billede af et stykke tøj – mode skal vises i en kontekst, hvis fremtidens tøjvirksomheder skal kunne inspirere sine kunder og sælge varer, og en af mulighederne herfor, er gennem brugen af indflydelsesrige personer:

”Influencere er vigtige, fordi de bidrager med autencitet til dit brand. Hvis man ikke allerede nu tænker på, hvordan man aktivt kan benytte influencer marketing i sin virksomhed, så går man glip af en af de vigtigste ingredienser i opskriften på en god markedsføringsstrategi i dag,” lød det fra Google-repræsentanten, der opfordrede tidens modevirksomheder til at øge deres fokus på kurateret indhold.

Det fokus kunne Mei Chen, International Business Development hos den kinesiske onlinegigant Alibaba Group, stemme i. I fremlæggelsen af det enorme salgspotentiale, der ligger i det voksende kinesiske marked, belyste hun nogle af de afgørende forskelle, der er mellem de danske og kinesiske forbrugere – forskelle, som er vigtige at have for øje, hvis man skal lykkes med at imponere den købestærke kinesiske middelklasse. Herunder fortalte hun, at især mobil-respons er altafgørende, eftersom 90 procent af de kinesiske forbrugere foretager deres modekøb på en smartphone, modsat de 50 procent danskere, der gør det samme.

Men på trods af, at det kinesiske marked og forbrugere differentierer sig meget fra de danske, er der også flere fællesnævnere, som danske brands allerede nu bør mestre, hvis man skal have del i den svimlende høje omsætnings- og kundetal, som Alibabas repræsentant kunne fremlægge.

”Middelklassen i Kina vokser eksplosivt og de bidrager i dag med mere end en halv milliard forbrugere, som i høj grad også er aktive online. Fælles for dem er det, at de leder efter de sidste nye trends, og her er især vesten i søgelyset. Men for kinesiske forbrugere er den sociale shoppingoplevelse meget vigtigt – de bliver især inspireret af dem, som vi i Kina kalder Key opinion leaders,” sagde Mei Chen og fortalte, at der i dag er 731 millioner kinesere på internettet, hvilket vidner om et enormt potentiale for vestlige modevirksomheder.

Modens Spotify
Det er ikke kun i Kina, at købelysten er stigende. Dagens solstrålehistorie blev leveret af Danske Banks Global Head of Wealth Offerings, Tine Choi, som kunne berette om lyse tider for verdensøkonomien. 

”2017 vidner om et stærkt globalt opsving, aktiemarkederne har et afkast på omkring 15 procent i gennemsnit, hvilket er historisk højt, og alle verdens forbrugere har generelt fået flere penge mellem hænderne,” sagde Tine Choi og understregede, at væksten ligeledes er solid i Europa, ligesom de også oplever, at der er en stigende erhvervstillid blandt virksomhederne.

Samme optimisme var at spore hos nogle af de store virksomheder, der var repræsenteret til tirsdagens topmøde. Heriblandt Zalandos Nordic Cluster Head Kenneth Melchior, der kunne dele ud af erfaringer og fortælle om store ambitioner for virksomhedens fremtid. I dag omsætter Zalando for omkring 4,5 milliarder euro fordelt på alle platforme, men målet er, at omsætningen skal nå en milliard euro alene i Norden indenfor de næste tre til fem år – et mål, de vil nå ved blandt andet at gøre, hvad også Googles Michael Haswell fremhævede: kuratering. Ambitionen er, som Kenneth Melchior selv formulerede det, at blive indenfor salget af mode, hvad Spotify er for musik.

”Vi synes, det er vigtigt med personalisering og lokalisering, så derfor bruger vi teknologien til at forstå den nordiske forbruger, hvad personen kan lide og hvem personen er, så vi kan målrette vores udvalg, men også være med til at inspirere personen til at prøve noget nyt og på den måde sikre fremdrift for alle vores partnere,” fortalte Kenneth Melchior, der også tror på at bekvemmelighed er vejen frem i den stadig voksende digitale shoppingssfære, især når det kommer til levering og returnering. Af denne grund har Zalando planer om at gøre det mere attraktivt for de nordiske kunder at handle hos Zalando, ved blandt andet at indføre dag-til-dag levering i den nærmeste fremtid.

Også Per Mikael Jensen, professionel rådgiver i forretningsudvikling, var inviteret til at dele ud af sin erfaring indenfor fremtidssikringen af de danske modevirksomheder, og her fremhævede han især ét potentiale, som han gerne vil have branchen til at blive bedre til at udnytte.

”Det vigtigste er, at fortælle en historie. Jeg synes modebranchen gør det alt for lidt. Det er blevet så nemt at få viden om sin målgruppe i dag, men man bliver også nødt til at turde at bruge den,” sagde han.

Også DM&Ts egen administrerende direktør, Thomas Klausen, indtog dagens scene i fremtidens tegn, og kom med en opfordring til den branche, han stod overfor.

”Verden bliver mere kompleks, og vi bliver konstant mødt med mere komplekse udfordringer. Men man kan ikke skabe fremdrift ved at fokusere på fortidens fordele – vi skal først og fremmest være omstillingsparate og agile.”

Indlægget ”Man kan ikke skabe fremdrift ved at fokusere på fortidens fordele” blev vist første gang den Fashion Forum.

Trendsales-stiftere er købt endeligt ud

12. October 2017

Trendsales er Danmarks største secondhand-portal, der blev stiftet i 2002 af Martin Falslev Andersen og Bo Eriksen. Men nu ejer de to grundlæggere officielt ikke mere af virksomheden. Det skriver Finans.

Martin Falslev Andersen og Bo Eriksen har siden de stiftede portalen solgt ud af foretagendet flere gange, heriblandt til den schweiziske mediekoncern Tamedia, som herhjemme er bedst kendt for deres køb og efterfølgende relancering af metroXpress, og som i 2014 opkøbte 88 procent af selskabet. Men nu har Tamedia erhvervet sig resten af aktierne og ejer derfor 100 procent af Trendsales.

”Det var som aftalt, da Tamedia købte sig ind i 2014. Bo og jeg ønskede begge ved salget at kende en slutdato for vores nu 15 år lange rejse med Trendsales,” skriver medstifter Martin Falslev Andersen til Finans i en e-mail.

Mange op- og nedture
Trendsales har i dag næsten en million brugere og beskæftiger over 40 medarbejdere, men det har ikke altid været en dans på roser for det danske selskab.

I april 2016 stoppede daværende administrerende direktør Rasmus Goth Engel med øjeblikkelig virkning, hvorefter han senere blev politianmeldt af Trendsales og sigtet for bedrageri. I juli samme år fandt virksomheden sin nye frontfigur og placerede tidligere teknisk direktør, Ole Højriis Kristensen, på posten.

Alligevel fortsatte den nedadgående spiral. I regnskabsåret 2016 havde Trendsales et underskud på knap 15 millioner kroner, hvilket var endnu mere, end det forgangne år, hvor de havde 13,5 millioner kroner i underskud.

Men selskabet blev hjulpet på vej af endnu en kapitalindsprøjtning fra moderselskabet Tamedia, der bidrog med en hjælpende hånd svarende til 23,5 millioner kroner i Trendsales.

På trods af op- og nedture, har foretagendet efterladt de to stiftere som to velhavende mænd. Både Martin Falslev Andersen og Bo Eriksen ejer i dag flere private holdingselskaber, hvorigennem de begge har en formue på godt 40 millioner kroner.

Indlægget Trendsales-stiftere er købt endeligt ud blev vist første gang den Fashion Forum.

Flere brands vil gøre blå jeans grønnere

11. October 2017

Denimproduktion har længe været kendt for at være en af de største syndere, når det kommer til modeindustriens negative miljøpåvirkning. Men de seneste år har flere modevirksomheder forsøgt at implementere mere miljøvenlige processer.

Det gælder brands som Levi’s, Pieszak og Wrangler, som alle tre har speciale i denim. Førstnævnte offentliggjorde i marts en ambition om, at de vil være det første modemærke nogensinde, der laver sine tøjprodukter udelukkende af genbrugt bomuld. Pieszak kunne i juni løfte sløret for en hel kollektion af denimprodukter, der som den første i Danmark er blevet tildelt Nordens officielle miljøcertificering, Svanemærket, og i august kunne Wrangler fortælle, at de, som den første store tøjvirksomhed, havde tilsluttet sig organisationen, Field to Market, som hjælper brands og producenter med at kunne følge og fremme forbedringer inden for blandt andet produktion af bomuld.

Både Everlane og Rag & Bone har for nyligt også løftet sløret for bæredygtige strategier i denimgenren.

Den amerikanske onlineforhandler Everlane, der især er kendt for at arbejde med gennemsigtighed i deres værdikæde, har lanceret deres største denimsatsning til dato: Alle deres jeans koster nu 68 dollars, og bliver produceret på den vietnamesiske fabrik, Saitex International Dong Nai Co. Ltd.. Fabrikken betragtes som en af verdens mest bæredygtige faciliteter for denimproduktion og hvis direktør, Saanjeev Bahl, sidder i bestyrelsen for SAC (Sustainable Apparel Coalition). Fabrikken er især rost for sine innovative løsninger, der blandt andet medfører en drastisk formindsket mængde vandspild, som gennemsnitligt ligger på fire liter per bukser, modsat traditionel denimproduktion, hvor der spildes op mod 1500 liter vand for hver par jeans.

“De sætter utroligt høje standarder ved at genbruge 98 procent af vandet fra produktionen til drikkevand, ved at lufttørre tekstilet og ved at genanvende det overskydende materiale, som blandes med beton og formes som mursten, der bruges til opbygningen af prisvenlige boliger i lokalsamfundet,” fortæller stifter og direktør af Everlane, Michael Preysman, til Business of Fashion.

Fra jeans til isolation
Men der er mange måder at forvandle denim til et mere miljøvenligt produkt. Det ditto amerikanske brand Rag & Bone har også planer om at tage del i overgangen til en grønnere denimindustri, men de har en lidt anden vej dertil.

Brandet har netop offentliggjort en ny genanvendelsesstrategi, der betyder, at de med start i denne uge vil tage imod deres kunders brugte jeans – ikke blot fra egen virksomhed, men fra alle mærker – og bytte med en voucher, der giver 20 procent rabat på købet af et par nye. Initiativet kommer i forlængelse af Rag & Bones samarbejde med Cotton Incorporateds ’Blue Jeans Go Green’-program, der siden 2006 har omdannet brugte jeans til et materiale kaldet UltraTouch Denim Insulation, som blandt andet gives til organisationer som Habitat for Humanity, der bruger det til at opbygge boliger til fattige i hele verden.

Marcus Wainwright, CEO, stifter og kreativ direktør hos Rag & Bone, fortalte i den forbindelse til WWD:

“Nu mere end nogensinde før, har vi alle sammen et ansvar for at beskytte vores miljø. Blue Jeans Go Green-initiativet gør store fremskridt ved at hjælpe brands med at gøre en forskel, og vi er meget beærede over at lancere vores nye Denim Recycling Program. For at være ærlig, er jeg spændt på at se, om nogle uønskede Rag & Bone-jeans bliver afleveret, men uanset hvad, er det et skridt i den rigtige retning for vores brand.”

Kampagnen løber fra tirsdag i denne uge til og året ud, hvor man kan aflevere sine jeans i Rag & Bones’ butikker verden over.

Indlægget Flere brands vil gøre blå jeans grønnere blev vist første gang den Fashion Forum.

Speed-dating: Mød tyrkiske leverandører

11. October 2017

I samarbejde med Eksportrådet og The General Secretariat of Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations afholdes der speed-dating arrangementer med tyrkiske leverandører i København og Herning, for at styrke fremtidige samarbejder mellem Danmark og Tyrkiet. Det er Danish Fashion Institute, WEAR og Dansk Mode & Textil, der står bag.

På blot én dag får man mulighed for at møde mange potentielle leverandører. Der er på forhånd foretaget en grunding match-making af henholdsvis brands og leverandører. Begge parters behov og interesser danner således grundlag for et kort og målrettet møde på selve speed-dating dagen. På mødet vil både brand og leverandør få lejlighed til at præsentere sig selv og indlede en dialog.

TILMELDING
SPEED-DATING I HERNING
Dato: Torsdag den 7. december 2017
Adresse: TBA
Tilmelding: HER

SPEED-DATING I KØBENHAVN
Dato: Fredag den 8. december 2017
Adresse: Børssalen, Slotholmsgade 1-3, 1217 København K.
Tilmelding: HER

KONTAKT
Christina Iskov, Project Coordinator, Danish Fashion Institute, christina@danishfashioninstitute.dk / +45 5217 0608 / +45 7020 3068.

Prisen for deltagelse er maksimum 2000 kr., og der er mulighed for at den bliver reduceret undervejs. Såfremt prisen undervejs reduceres vil deltagerne bliver underrettet herom. Beløbet dækker alle omkostninger samt en grundige match-making forinden arrangementet. Tilmelding er bindende og betaling vil forekomme inden arrangementet.

Indlægget Speed-dating: Mød tyrkiske leverandører blev vist første gang den Fashion Forum.

Silas Adler: ”Det er i samarbejdet, berettigelsen opstår”

10. October 2017

Danske Soulland og islandske 66°North slog sig sammen for første gang i 2016. Nu er de to virksomheder klar til at udvide parløbet med endnu en fælleskollektion. Hvor det første samarbejde fokuserede udelukkende på designet af en enkelt jakke, har de denne gang udvidet porteføljen og skabt en helstøbt capsule kollektion, bestående af både fleecetrøjer, jakker, huer, vanter og en taske. Det skyldes både en positiv modtagelse fra kunderne, men også en strategi om at komme rundt om flere produktgrupper og åbne op for en bredere kundekreds.

”Det første samarbejde blev taget virkelig godt imod, men med den prisklasse, som sådan en jakke befinder sig i, er det også begrænset, hvor mange mennesker der kan få del i projektet. Vi vil gerne brede repertoiret lidt ud og åbne op for et større rækkevidde ved at arbejde med forskellige varegrupper, der rangerer lidt forskelligt på prisskalaen,” fortæller kreativ direktør for Soulland, Silas Adler.

Ifølge ham, er det dog ikke det eneste, der har ændret sig siden sidst. Også det kreative fokus har skiftet retning. Hvor første skud på stammen handlede meget om at vise det visuelle udtryk, man kunne skabe i foreningen af de to separate brands, er det denne gang nærmere ønsket om at få del og fordybe sig i et voksende marked – teknisk outerwear – der har ligget til grund for kollektionen.

”Det har været den største opgave for mig som designer at få det visuelle til at være baseret på produktets funktionalitet og på at opfylde de faktiske behov, som vores kunder har. Målet har derfor først og fremmest været at få designet til at støtte op omkring det tekniske og ikke omvendt,” fortsætter Silas Adler.

Han oplever, at den stigende efterspørgsel på funktionsorienteret og højt performende overtøj inden for mode er i fremgang. Men for at Soulland kunne tage del i tendensen, har betingelsen været, at designet skal være baseret på en ægte forståelse for produktets brugsformål og på reel teknisk kunnen – og det er her et brand som 66°North, der er eksperter i outdoor-tøj, kommer ind i billedet.

Det bedste fra to verdener
Hvor Soulland er eksperter i at spotte og udvikle trends og har et kreativt univers, der tiltaler både mænd og kvinder, er 66°North eksperter i netop at designe og udvikle teknisk overtøj, der fra starten af blev designet til islandske fiskere, for at kunne modstå ekstreme vejrforhold. Men selvom det kan se ud som om, at de to verdener er milevidt fra hinanden, er det for de to brands, netop grunden til, at de har valgt at samarbejde.

”66°North er førende inden for konstruktionsbaseret, tekniske designløsninger, som de har arbejdet på og finpudset i årevis. Vi ser stort potentiale i at få del i deres lange erfaring og ekspertise for at parre det med vores design og forståelse for danskernes behov. Man kan sammenligne det lidt med forholdet mellem en arkitekt og en ingeniør – det er i samarbejdet, berettigelsen opstår,” siger Silas Adler.

For 66°North er samarbejdet mindst ligeså udbytterigt, men det er nogle lidt andre parametre, successen måles på.

”Hos 66°North har vi et stærkt brand-DNA men også nogle meget skarpe rammer, som vi arbejder indenfor. Når vi sætter os sammen med en designer som Silas Adler, så åbner det op for et helt nyt univers på den kreative side. Han bidrager med nye tanker og idéer og åbner op for nye muligheder, som vi ikke selv kunne have skabt. Han er en stor inspiration for vores kreative team,” fortæller CEO for 66°North, Helgi Rúnar Óskarsson, og understreger, at der foruden det designmæssige aspekt, også er nogle mere salgsstrategiske overvejelser, som ligger til grund for deres ønske om at samarbejde.

”Vi kommer fra en helt anden baggrund, så i samarbejdet med et brand som Soulland, kan vi opnå en bedre forståelse af vores danske kunders behov og skabe større relevans for netop det segment. Det har styrket vores kundekreds i hele Danmark, og det er selvfølgelig utroligt positivt for virksomheden,” fortsætter han.

Også Soulland oplever, at samarbejdet bærer frugt, når det kommer til salg – både for slutkunden, men i høj grad også når det kommer til wholesale.

”Samarbejdet har været en endnu større succes denne gang, også fra et retail-perspektiv, hvilket vi er rigtig glade for. Vi vil gerne være med til at uddanne kunderne og styrke modebranchens øgede fokus og succes indenfor outdoor-kategorien, hvor sammenspillet mellem tekstiler, detaljer og den tekniske konstruktion går op i en højere enhed,” afslutter den kreative direktør.

Den nye Soulland x 66°North-kollektion blev lanceret den 5. oktober i år og kan købes i de to brands butikker samt online.

Indlægget Silas Adler: ”Det er i samarbejdet, berettigelsen opstår” blev vist første gang den Fashion Forum.

Lærke Andersen: ”Som designer skal jeg involvere mig”

10. October 2017

SPACE by Adidas er navnet på det nye samarbejde mellem det svenske pladeselskab TRANS94 og sportsgiganten Adidas, som munder ud i et stort designevent, der løber af stablen på Färgfabriken i Stockholm den 20. til den 21. oktober. Projektet har til formål at sætte aspirerende og etablerede designere sammen – heriblandt Lærke Andersen, som skal stå i spidsen for det danske designteam i samarbejde med ditto danske designer, Besnik Miftari fra BLS Hafnia.

For Lærke Andersen giver deltagelsen hende mulighed for at dele ud – og ikke mindst selv få – indsigt og ny viden indenfor design og mode, samt at få unik indflydelse på udviklingen af den branche, hun er en del af.

”Som designer føler jeg, at jeg har en forpligtigelse til at involvere mig i modeverdenen og være med til at skubbe den i retninger, jeg synes er givende. Det er også er vigtigt for mig at kunne bidrage med min egen erfaring – hvor stor eller lille den nu engang måtte være. Men deltagelsen er også for min egen skyld, da det jeg giver, jo også kommer tusindfold tilbage,” fortæller Lærke Andersen, der foruden rådgivning og erfaring, også har haft den strategiske branding for øje med sin deltagelse i SPACE by Adidas.

Et styrket brand
Lærke Andersen er især kendt for sine feminine fortolkninger af workwear og sportswear, og føler sig derfor godt hjemme i samarbejde med Adidas, hvis stærke image og internationale brand ikke er en dårlig partner at blive sat i forbindelse med.

”SPACE by Adidas er den slags event, hvor en lang række af seje talentfulde designere, musikere og kulturpersonligheder bidrager, og det betyder, at jeg ved min deltagelse også har mulighed for at hente ny inspiration, møde potentielle samarbejdspartnere, dele erfaringer og meget mere,” forklarer hun og understreger, at begivenheden også på et mere ideologisk plan har betydning, i form af at gøre mode mere vedkommende og åbent for udefrakommende – selvfølgelig ikke uden en sideløbende ambition om at skabe mere opmærksomhed omkring Lærke Andersens eget brand i samme omgang.

”For mig at se kan der nemt opstå en indadvendthed i modebranchen, som jeg gerne vil være med til at bryde. Det kan jeg gøre, ved bidrage til og være med til at gennemføre et inkluderende event som SPACE by Adidas,” fortsætter hun.

Det er ikke uvant for den danske designer, at deltage i denne slags modebegivenheder. Lærke Andersen er selv en af kandidaterne, der er med i kapløbet om at vinde et velfortjent legat på 500.000 kroner, inklusiv et modeshow under Copenhagen Fashion Week, når Magasin du Nord Fashion Prize løber af stablen dette efterår.

For Lærke Andersen er denne slags initiativer en vigtig del af branchen samt et stort potentiale for et brand som hendes, som er mere nichepræget og derfor må tage alternative metoder i brug, når det kommer til at kommercialisere sine designs og opbygge en sund virksomhed. Opskriften herpå er, ifølge hende, at være i konstant bevægelse og at bestræbe sig på at være åben for nye ideer og initiativer, og det er netop én af grundene til, at hun har valgt at prioritere et event som SPACE by Adidas.

”Jeg har svært ved at stille mig tilfreds med status quo i mit designvirke. Derfor deltager jeg i projekter, store som små, som jeg synes er interessante og givende, både for mig som designer, men også for mit brand,” afslutter designeren.

Indlægget Lærke Andersen: ”Som designer skal jeg involvere mig” blev vist første gang den Fashion Forum.

Change vil åbne 200 nye butikker

09. October 2017

Den danske undertøjskæde Change har netop løftet sløret for stor international satsning, der indebærer en åbning af 200 butikker fordelt i henholdsvis Tyskland og Canada – en satsning, der har til hensigt at fordoble omsætningen på bare fem år. Det skriver Børsen.

Changes historie går tilbage til 2001, hvor den første lingeributik åbnede i Ringsted, og ejes i dag kun af Claus Walther Jensen og hans familie via holdingselskabet Asian Import Aps. Claus Walther Jensen er desuden administrerende direktør i virksomhedens moderselskab, Change of Scandinavia, som allerede har over 200 egne butikker i ni forskellige lande og ligeledes sælger wholesale i udlandet.

“Vi er blevet markedsledende i Danmark, Finland og Norge. De lande er fuldt udbygget, vi har bevist, at vores koncept fungerer, og så har vi etableret nye it-systemer. Nu er vi klar til at rulle det ud,” siger Claus Walther Jensen til Børsen.

Ifølge ham er den samlede udgift for at åbne de 200 butikker 200 millioner kroner, hvoraf et lån fra Vækstfonden dækker et tocifret millionbeløb og Change selv står for resten.

På trods af udefrakommende økonomisk bidrag, er det dog kæden selv, der skal stå for driften af de nye butikker.

“Der er noget fleksibilitet i at drive butikkerne selv, og vi kan gøre det mere ens på tværs af alle butikkerne,” tilføjer Claus Walther Jensen, som mener Changes force er, at de har et bredt sortiment til gode priser – priser, der ifølge ham kan holdes lave, fordi virksomheden selv har kontrol over alt fra design i Danmark til produktionen i Kina og butikssalg.

Også Vækstfonden, der bidraget med en stor del af kapitalen til den globale ekspansion, er overbeviste om, at Change er klar til at vokse internationalt.

“Change er et velkendt og gennemprøvet brand, som allerede har vist sin berettigelse i markedet. Change har dokumenteret, at de kan tage det her koncept uden for landets grænser og også lykkes med på andre markeder end Danmark” siger Jens Mølby, udlånsdirektør i Vækstfonden, til Børsen.

Change of Scandinavia har over de sidste ti år tjent 176,2 millioner kroner før skat, og sidste regnskab viste et overskud på 15 millioner kroner før skat.

Indlægget Change vil åbne 200 nye butikker blev vist første gang den Fashion Forum.

AIAYU styrker kommunikationsholdet

09. October 2017

AIAYU har i gennem de seneste par år oplevet solide vækstrater i Danmark på 30-35 procent og er med åbningen af sin første butik i København påbegyndt et nyt kapitel, der sætter fokus på at vækste egne kanaler udover at konsolidere et fodfæste i Skandinavien.

For at styrke både vækst og international positionering, indtræder June Basar i stillingen som PR & Communications Director. Hun skal stå i spidsen for AIAYUs kommunikation og sikre sammenhæng og relevant tilstedeværelse på tværs af digitale platforme og kanaler – både offline og online.

“Jeg har sagt ja til AIAYU, fordi de er pionerer inden for bæredygtigt design. AIAYU er en kommunikationsmæssig drøm – jo dybere man graver, jo smukkere bliver historien. Med AIAYUs fokus på miljø, på at forbedre livskvalitet for mennesker, bevare kulturer og håndværkstraditioner, føler man sig som en del af et større formål,” siger June Basar i en pressemeddelelse.

June Basar kommer fra en stilling som Global PR & Marketing Manager hos Shamballa Jewels, hvorfra hun bringer en solid erfaring i at promovere dansk design på et globalt niveau.

”Ansættelsen tager direkte sigte på at styrke AIAYUs brandpositionering i Skandinavien og øge kendskabsgraden internationalt samt at imødekomme og strukture den stigende interesse vi i høj grad oplever fra udlandet. June har en international tyngde, som AIAYU uden tvivl vil få stor glæde af,” siger Maria Glæsel, Partner og CEO hos AIAYU.

June Basar bliver en del af virksomhedens stadigt voksende markedsføringsafdeling.

”AIAYU har et stærkt fundament, fantastisk design og en ærlig historie – min rolle er at arbejde strategisk med kommunikation på tværs af kanaler, så endnu flere får kendskab til AIAYU’s smukke verden. Jeg glæder mig meget,” siger June Basar om sit nye job.

Indlægget AIAYU styrker kommunikationsholdet blev vist første gang den Fashion Forum.

Amazon skal betale 1,9 mia. kr. tilbage i skat

09. October 2017

En ny afgørelse i EU-Kommissionen har besluttet, at Amazon skal betale hele 1,9 milliarder kroner tilbage i skat. Det skriver Børsen.

Ifølge afgørelsen har Amazon de seneste 10 år har haft en fordelagtig skatteordning via deres hovedsæde i Europa, der er beliggende i Luxembourg. Det er danske Margrethe Vestager, der er EU-kommissær på konkurrenceområdet, som har beordret den store tilbagebetaling fra Amazon.

“Luxembourg har givet ulovlige skattefordele til Amazon. Det har betydet, at næsten tre fjerdedele af Amazons profit ikke er blevet beskattet. Med andre ord har Amazon fået lov til at betale fire gange mindre i skat end andre lokale virksomheder, der er underlagt de samme nationale skatteregler,” siger Margrethe Vestager om sagen til Børsen.

Amazon har overført 4 milliarder euro over det seneste årti, hvoraf cirka 1 milliard euro er sendt videre til beskatning i USA, mens 3 milliarder euro stadig er ubeskattet i Luxembourg.

Ved hjælp af denne ordning har Amazon altså været i stand til at spare store beløb, der ellers har skulle betales videre. Ved at overføre royalties fra koncernselskaber i øvrige lande til et selskab i Luxembourg, har koncernen kunne filtrere pengene videre til et andet Luxembourg-selskab, hvor de ikke skulle beskattes. Og det er ifølge Margrethe Vestager i modstrid med lovgivningen.

“Det er ulovligt efter EU’s regler om statsstøtte. Medlemslande kan ikke give selektive skattefordele til multinationale virksomheder, der ikke er tilgængelige for andre,” fortsætter hun.

Amazon har de seneste år for alvor sat ind på salget på det europæiske marked, især med salget af mode, som er en af koncernens hurtigst voksende produktgrupper. Herunder har de blandt andet styrket indsatsen gennem udviklingen af private labels, såvel som at benytte de europæiske modeuger, som startskuddet til at udvide deres services og styrke opmærksomheden blandt den modeinteresserede målgruppe.

Indlægget Amazon skal betale 1,9 mia. kr. tilbage i skat blev vist første gang den Fashion Forum.

Ugen i mode

06. October 2017

Mere luksus til Danmark
Fremover behøver du ikke hoppe på et fly med næsen mod Paris eller New York, hvis du skal have fingrene i en Chanel-taske. Det ikoniske franske modehus har nemlig i denne uge offentliggjort planer om at åbne ikke bare én men to butikker i København, på henholdsvis Kongens Nytorv 28 og i stueetagen i Illum. Førstnævnte slår dørene op til foråret 2018 og skal forhandle husets udvalg af tasker, tøj, sko og accessories, hvorimod Chanel i Illum åbner allerede i efteråret og vil fokusere på makeup- og skønhedsprodukter.

Genbrug i fokus
Tradono gentager secondhand-successen og afholder årets sidste marked i Papirhallen søndag den 8. oktober. Tradono samarbejder endnu en gang med Blå Kors, så det er muligt for både besøgende og stadeholdere at donere tøj, som støtter socialt arbejde for børn af misbrugere, unge fra hjem med alkoholmisbrug og andre udsatte mennesker i Danmark.

Et stykke af Japan
Den danske koncern, Sports Group Denmark, der i forvejen har et sortiment på 15 sports- og fritidsbrands, har fra 1. oktober 2017 overtaget salgsansvaret for det anerkendte japanske sportsmærke, Mizuno. Formålet er at øge kendskabet til brandet i Danmark, der ellers er mest udbredt i Asien og Amerika.

Prisfest
Designmuseum Danmark har netop modtaget en af de fineste priser i den internationale museumsverden, DASA Awardsom en anerkendelse af museets nye strategi for at gøre museumsoplevelsen mere publikumsvenlig. Prisen, der af mange betragtes som en slags museernes Oscar, gives til museumsprojekter, der har markeret sig særligt inden for læring, undervisning og i at nå nye målgrupper, deriblandt børn og unge.

Uhygge med et godt formål
H&M har i denne uge igangsat en ny kampagne, der sætter fokus på at hjælpe udsatte børn i hele verden. Kampagnen ledsages desuden af en Halloween-kollektion bestående af både kostumer og andet tøj til børn, hvorigennem H&M donerer 10 kroner til UNICEFs globale arbejde for børns leg og tidlige udvikling, for hvert stykke tøj de sælger.

Nyt samarbejde
Balmains kreative direktør, Olivier Rousteing, er blevet udpeget af det ikoniske lingeribrand, Victoria’s Secret, til at skabe flere designs til deres årlige og ikke mindst berygtede catwalkshow. Derudover har han ligeledes fået til opgave at kreere en tilhørende capsule collektion – hvilket er første gang virksomheden teamer up med et modehus om en hel linje. Den nye kollektion vil blive lanceret og sat til salg i Victoria’s Secrets butikker den 29. november 2017, dagen efter det store show løber af stablen.

Museumsmode
New yorkske MoMA har netop åbnet dørene til deres første modeudstilling i 70 år. Udstillingen er et ekko af MoMAs ’Are Clothes Modern?’-udstilling fra 1944, og vil bestå af 111 kreationer, som holdet af kuratorer vurderer som tidens største og mest vigtige ’game changers’ indenfor mode.

Udstillingen er åbnede den 1. oktober i år, og løber frem til den 28. januar 2018.

Nyt til mændene
Det franske modehus, Isabel Marant, kunne under Paris Fashion Week løfte sløret for deres nyeste satsning, nemlig en herrelinje bestående af otte forskellige designs – en udvidelse, der kommer, ifølge designeren selv, på baggrund af en stor efterspørgsel fra de mandlige kunder. Den nye herreafdeling er ledet af tidligere kreativ direktør for Carven, Barnabé Hardy, og vil blive lanceret sammen med brandets øvrige SS18-kollektion.

’Dem’
Et helt nyt medie ser dagens lys i sidste uge af oktober, når Condé Nast lancerer deres nyeste skud på stammen – en ny online platform, kaldet ’Them’, der fokuserer på og henvender sig til LGBTQ-miljøet, og som har Teen Vogues Phillip Picardi i front – en mand, der for nyligt selv blev udråbt til en af de 50 mest indflydelsesrige LGBTQ-personer i mediebranchen.

Indlægget Ugen i mode blev vist første gang den Fashion Forum.

Bloggers Delight vil fokusere på mændene

06. October 2017

Danmarks største blognetværk, Bloggers Delight, har 320 blogs tilknyttet på tværs af forskellige platforme, som Bloggers Delight, Looklab, BlogSplash og Society B. I efteråret 2016 udvidede de porteføljen med The Bloke – Danmarks første rendyrkede blogfællesskab til mænd, der samler de største danske herrebloggere inden for mode, livsstil, træning og biler på samme platform.

Men nu er tiden inde til at styrke netværket yderligere og at videreudvikle strategien for platformen samt at skabe endnu mere fokus på herreblogsegmentet – derfor har Bloggers Delight netop ansat den danske blogger Alexander Gram, som projektmanager for det nye initiativ.

”Vi har været i luften med The Bloke i et års tid nu, og har i den forbindelse lært Alexander Gram indgående at kende via hans blog Preppybeast.com. Vi er derfor overbeviste om, at vi har fundet den rette mand til at udvikle og udvide vores herrenetværk markant,” fortæller Henrik Akselbo, direktør for Bloggers Delight, i en pressemeddelelse.

Ifølge ham, er især det mandlige segment i udvikling, når det kommer til at etablere kommercielle samarbejder med brands:

”Vi ser en klar efterspørgsel fra vores kunder efter stærke mandlige influenter, og dem er vi sikre på, at Alexander kan finde og være med til at udvikle,” fortæller Henrik Akselbo fortsat.

Alexander Gram er 26 år og tiltræder stillingen med erfaring fra både blogsfæren og modebranchen. Siden 2012 har han drevet sin egen modeblog, hvor han sideløbende været tilknyttet medier som Euroman og Soundvenue som freelance modeskribent, ligesom han er medstifter af herremærket AN IVY. Alexander Gram er desuden ved at tage en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation fra SDU, som han afslutter dette efterår.

”Jeg ser meget frem til at bygge videre på The Bloke-universet. Som medie har bloggen stadig et uforløst potentiale, når det kommer til herresegmentet. 87 procent af hele BD-netværkets læsere er eksempelvis kvinder lige nu. Men med The Bloke har vi alle forudsætninger for at forløse potentialet. Vi har allerede mange stærke profiler i netværket, men er naturligvis også på udkig efter nye, der skal være med til at skabe den mest interessante og aktuelle platform for alle parter: Influenter, læsere såvel som potentielle annoncører,” tilføjer Alexander Gram.

Alexander Gram tiltrådte stillingen som projekt manager hos Bloggers Delight den 2. oktober. Ud over sit fokus på The Bloke, kommer han ligeledes til at varetage PR og presseaktiviteter samt yderligere community management.

Indlægget Bloggers Delight vil fokusere på mændene blev vist første gang den Fashion Forum.

Pages